Your browser does not support JavaScript!
石光國中職業試探
Description
校際合作中心-招生系所

105學年度招生系所 

系所名稱 系所電話 日間部 進修部
碩士班 四技 二技 五專 四技 四技
專班
二技 二技
專班
二專
專班
電機與電子工程系 03-5927700轉2701    
機電工程系 03-5927700轉2651    
創意設計學位學程 03-5927700轉3150                
工業工程與管理系 03-5927700轉2951        
運動與健康促進系 03-5927700轉2348                
資訊管理系 03-5927700轉2751          
商務與觀光企劃系 03-5927700轉2902          
觀光管理系 03-5927700轉2247            
觀光管理系餐飲與烘焙組 03-5927700轉2247              
餐飲管理系 03-5927700轉3308